Никой не иска твоят съвет!

marketingМислим си, че знаем какво е „Маркетинг“, но това което вярвам всички единствено ни интересува е „Какво работи за мен?“

Нека кажа това предварително. В дипломата ми за висше образование не пише Магистър – специалност „Маркетинг”. В тази връзка, поднасям искрени си адмирации към всички мои приятели, които работят всеотдайно и професионално в тази област.

Това, което ще споделя с вас е моят опит и моите наблюдения, описани по лесен за разбиране начин. (още…)