Вие сте на предната седалка

  … а кой е водачът всъщност?